MILJOENENNOTA 2017

miljoenennota 2017 Prinsjesdag 2016 live

Prinsjesdag gouden koets

Prinsjesdag is de dag dat de koning in een gouden koets gaat rondrijden en het volk toespreekt vanaf een gouden troon.
De koning verteld dan dat de onderdanen meer belasting moeten gaan betalen in de miljoenennota 2017 .

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag 2016 genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een dag die met veel rituelen gepaard gaat.

Artikel 65 van de Grondwet bepaalt dat op de derde dinsdag van september (…) door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid wordt gegeven. Artikel 105 lid 2 van de Grondwet voegt daaraan toe dat dit samenvalt met de indiening van de begroting en de miljoenennota 2017.

Hierop volgen in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen, waarna ook de Rijksbegroting wordt besproken (miljoenennota).

 

Bron wikipedia